Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Semantic Density and the Love of God, with Elizabeth Mburu: 1 John 2:5

12:36
 
Chia sẻ
 

Manage episode 411397021 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In I John 2:5 the apostle writes, “Whoever keeps his word, truly in this one the love of God is completed.” The Greek phrase translated “the love of God” (ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ) could be understood as God’s love for us or our love for God. Dr. Elizabeth Mburu explains the grammar, the context, and the reasoning behind her conclusion. Dr. Mburu is Associate Professor of New Testament and Greek at Africa International University, Nairobi, Kenya, and is the regional coordinator for Anglophone Africa for Langham Literature. She is on the board of the https://www.amazon.com/Africa-Bible-Commentary-One-Scholars/dp/0310291879/ref=sr_1_1?crid=31T7GRSQTWE9F&keywords=africa+bible+commentary&qid=1702243384&s=books&sprefix=africa+bible+com%2Cstripbooks%2C78&sr=1-1 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FAfrica-Bible-Commentary-One-Scholars%2Fdp%2F0310291879%2Fref%3Dsr_1_1%3Fcrid%3D31T7GRSQTWE9F%26keywords%3Dafrica%2Bbible%2Bcommentary%26qid%3D1702243384%26s%3Dbooks%26sprefix%3Dafrica%2Bbible%2Bcom%252Cstripbooks%252C78%26sr%3D1-1&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C4f1393ccf376409e9f7308dc4cd3e60d%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638469720195722743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fOduAeIujhbdpx73Db6wjGiR1bVWXvyX0dHgtP6zw4E%3D&reserved=0" rel="noopener">Africa Bible Commentary and is the editorial coordinator and New Testament editor for its revision. Her publications include https://www.amazon.com/Origins-Johannine-Language-Symbolism-Christian/dp/0567523713 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FOrigins-Johannine-Language-Symbolism-Christian%2Fdp%2F0567523713&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C4f1393ccf376409e9f7308dc4cd3e60d%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638469720195736952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=68RyMZ0vui%2B6hbLb%2FHDJyPKxIEpRxB%2BGMchNPzfcECk%3D&reserved=0" rel="noopener">Qumran and the Origins of Johannine Language and Symbolism and https://www.amazon.com/African-Hermeneutics-Elizabeth-Mburu/dp/178368464X Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FAfrican-Hermeneutics-Elizabeth-Mburu%2Fdp%2F178368464X&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C4f1393ccf376409e9f7308dc4cd3e60d%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638469720195750527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FSHc8Djc50ihezhAWz6o4WkUER52nMR9eWZV5Njsb9M%3D&reserved=0">African Hermeneutics. She has also contributed the exegetical notes on 1, 2, 3 John to the forthcoming Greek New Testament Study Bible (Zondervan).

Check out related programs at Wheaton College:

B.A. in Classical Languages (Greek, Latin, Hebrew): bit.ly/4abFiF7

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/4aesr5b

  continue reading

236 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 411397021 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In I John 2:5 the apostle writes, “Whoever keeps his word, truly in this one the love of God is completed.” The Greek phrase translated “the love of God” (ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ) could be understood as God’s love for us or our love for God. Dr. Elizabeth Mburu explains the grammar, the context, and the reasoning behind her conclusion. Dr. Mburu is Associate Professor of New Testament and Greek at Africa International University, Nairobi, Kenya, and is the regional coordinator for Anglophone Africa for Langham Literature. She is on the board of the https://www.amazon.com/Africa-Bible-Commentary-One-Scholars/dp/0310291879/ref=sr_1_1?crid=31T7GRSQTWE9F&keywords=africa+bible+commentary&qid=1702243384&s=books&sprefix=africa+bible+com%2Cstripbooks%2C78&sr=1-1 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FAfrica-Bible-Commentary-One-Scholars%2Fdp%2F0310291879%2Fref%3Dsr_1_1%3Fcrid%3D31T7GRSQTWE9F%26keywords%3Dafrica%2Bbible%2Bcommentary%26qid%3D1702243384%26s%3Dbooks%26sprefix%3Dafrica%2Bbible%2Bcom%252Cstripbooks%252C78%26sr%3D1-1&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C4f1393ccf376409e9f7308dc4cd3e60d%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638469720195722743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fOduAeIujhbdpx73Db6wjGiR1bVWXvyX0dHgtP6zw4E%3D&reserved=0" rel="noopener">Africa Bible Commentary and is the editorial coordinator and New Testament editor for its revision. Her publications include https://www.amazon.com/Origins-Johannine-Language-Symbolism-Christian/dp/0567523713 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FOrigins-Johannine-Language-Symbolism-Christian%2Fdp%2F0567523713&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C4f1393ccf376409e9f7308dc4cd3e60d%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638469720195736952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=68RyMZ0vui%2B6hbLb%2FHDJyPKxIEpRxB%2BGMchNPzfcECk%3D&reserved=0" rel="noopener">Qumran and the Origins of Johannine Language and Symbolism and https://www.amazon.com/African-Hermeneutics-Elizabeth-Mburu/dp/178368464X Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FAfrican-Hermeneutics-Elizabeth-Mburu%2Fdp%2F178368464X&data=05%7C02%7Cjesse.doogan%40wheaton.edu%7C4f1393ccf376409e9f7308dc4cd3e60d%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638469720195750527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FSHc8Djc50ihezhAWz6o4WkUER52nMR9eWZV5Njsb9M%3D&reserved=0">African Hermeneutics. She has also contributed the exegetical notes on 1, 2, 3 John to the forthcoming Greek New Testament Study Bible (Zondervan).

Check out related programs at Wheaton College:

B.A. in Classical Languages (Greek, Latin, Hebrew): bit.ly/4abFiF7

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/4aesr5b

  continue reading

236 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh