FiveThirtyEight Politics

Chia sẻ
 

Manage series 1203967
Thông tin tác giả FiveThirtyEight.com, ABC News, and Nate Silver được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Nate Silver and the FiveThirtyEight team cover the latest in politics, tracking the issues and "game-changers" every week.

898 tập