Follow the Truth

Chia sẻ
 

Manage series 2950839
Thông tin tác giả Bob Hagh and WRAL Studios được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Who really killed Michael Jordan’s father? Follow the Truth is a true crime podcast re-investigating the murder of Michael Jordan’s dad, James R. Jordan Sr. The two men convicted, Larry Demery and Daniel Andre Green tell conflicting stories of what happened the night of the James Jordan murder. Daniel Green has served nearly three decades in a North Carolina prison maintaining his innocence in the killing. Veteran crime reporter Amanda Lamb questions the evidence, and explores whether this is a case of wrongful conviction.

34 tập