FreshEd

Chia sẻ
 

Manage series 94362
Thông tin tác giả The FreshEd Podcast and FreshEd with Will Brehm được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
FreshEd is a weekly podcast that makes complex ideas in educational research easily understood. Four shows. Two languages. Airs Monday. Visit us at www.FreshEdpodcast.com Twitter: @FreshEdPodcast All FreshEd Podcasts are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

347 tập