Bella aka "Monk" Dalzell

5:46
 
Chia sẻ
 

Manage episode 196465552 series 1501572
Thông tin tác giả Alexandra and Sage Herr and Sage Herr được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Alex had the pleasure of interviewing "Monk," more formally known as Bella Dalzell, for this episode of GraniteGals. Monk is a nine-year-old four-season hiker who hikes the Whites with her mom, Jen Lemire. Monk currently has 15 Four Thousand Footers under her belt and looks forward to finishing the 4K list over the next couple of years.

Alex's interview with Monk's mom, Jen Lemire, can be found on your GraniteGals iTunes subscription (or the GraniteGals website, www.granitegals.org), immediately before this interview.

Sage will be back with Alex for GraniteGals in February.

Bella Dalzell, her mom Jen, and Alex

Bella Dalzell, her mom Jen, and Alex

Monk and her mom, MurdaPanda (Jen Lemire)

Monk and her mom, MurdaPanda (Jen Lemire)

50 tập