Listener Stories 4: Sleep Paralysis Demons, Triangular UFO, and A Haunted Doll

35:04
 
Chia sẻ
 

Manage episode 347645876 series 3266861
Thông tin tác giả Induced Fear được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Ooooweeee its another Listener Stories episode with Oscar and Alex with baby Ezra popping in at the end. Sleep Paralysis, A UFO and A Haunted Doll. What more could you ask for?
Induced Fear Contact Info:
Email: inducedfearpod@gmail.com
SpeakPipe: https://www.speakpipe.com/InducedFear
Instagram: https://www.instagram.com/inducedfearpodcast/
Facebook: https://www.facebook.com/inducedfearpodcast/
Twitter: https://twitter.com/fear_induced
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyw2Mtsb1KXArjwmwbQu3zQ

60 tập