Jim and Tomic's Musical Theatre Happy Hour

Chia sẻ
 

Manage series 105598
Thông tin tác giả Jim and Tomic and Broadway Podcast Network được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
We're Jimi (@asinhendrix) and Tommy (@MusicalMash) and we're obsessed with musical theatre. Like, really, we won't shut up about it. And now YOU get to listen, too! If you're looking for two diehard musical theatre nerds babbling on about Sondheim, then this is the podcast for you!

121 tập