Starting The Long Island Children's Business Fair

18:48
 
Chia sẻ
 

Manage episode 281976174 series 2853626
Thông tin tác giả Long Island Children's Business Fair được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This episode is about starting the Long Island Children's Business Fair, and a few tips for kids on how to start a new business. Plus, how you can get involved in the fair.
To learn more, you can email us at cbfcsh@gmail.com or visit our website at
https://www.childrensbusinessfair.org/coldspringsharbor-leopard

1 tập