Community, Opensource and Kubernetes with Brendan Burns and Ganesh Ashokavardhanan

54:35
 
Chia sẻ
 

Manage episode 338584546 series 3332465
Thông tin tác giả Ryan Wallner & Bhavin Shah, Ryan Wallner, and Bhavin Shah được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Ryan (@wallywalls22) and Bhavin (@bhavin04890) talk to Brendan Burns (@brendandburns), co-founder of the Kubernetes open source project and corporate vice president for Azure cloud-native open source, and Ganeshkumar Ashokavardhanan (@ganeshkumar_av), Software Engineer in the Azure Kubernetes Service (AKS) team about community, Kubernetes and open-source at Microsoft. They also discuss how Ganesh was able to start as an intern and work his way into a fun full-time position with Azure Kubernetes Service. Come listen and learn about all of this and more! Show Links: KEDA https://keda.sh/ Virtual Kubelet https://github.com/virtual-kubelet/virtual-kubelet AKS enhancements - https://techcommunity.microsoft.com/t5/apps-on-azure-blog/azure-kubernetes-service-aks-updates-for-seamless-developer-and/ba-p/3407089 Container Apps GA https://techcommunity.microsoft.com/t5/apps-on-azure-blog/azure-container-apps-general-availability/ba-p/3416885 MS Build Sessions https://mybuild.microsoft.com/en-US/sessions/cf62806e-b0a6-48ca-9664-92298b049abf https://mybuild.microsoft.com/en-US/sessions/b8cb89fa-f065-4711-8ec2-91b41bb39acf

41 tập