Let's Talk Parks Podcast: Stories of Purpose-Driven Parks and Recreation Professionals

Chia sẻ
 

Manage series 2366037
Thông tin tác giả Let's Talk Parks được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Sharing the stories of purpose-driven Parks and Recreation professionals. We believe every professional has the potential to make a difference in their organization and in their communities. These are the stories of the future leaders who are navigating their career and finding their purpose through Parks and Recreation. (Previously: Becky Talks Parks)

121 tập