Like a Sponge

Chia sẻ
 

Manage series 1430363
Thông tin tác giả Like a Sponge and By GreatSchools.org được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

In a world of educational chaos, where can you turn to help your child flourish? Join Carol Lloyd as she dives into the science and stories behind how kids thrive. From how kids become math-phobic to what's going on inside your teenager's brain, it’s the science of learning, fun and unspun. Visit us at greatschools.org/likeasponge for links to resources and more.

22 tập