Literature, Laughter, and Learning

Chia sẻ
 

Manage series 3361189
Thông tin tác giả Novelglimpse được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Is it possible to review a favourite book in 2 minutes - and give tips on teaching in 4 minutes? Absolutely! Join me, for laughs and learning as we sail the ocean of great books and wander the many worlds of teaching.

49 tập