Lesson 034. Business Mandarin Expressions.

25:15
 
Chia sẻ
 

Manage episode 78687540 series 6328
Thông tin tác giả Melnyks Chinese được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Learn Chinese language expressions related to doing business in China. Order products from a factory in China in Mandarin Chinese. If you plan to do business with China and will order products manufactured in China, you will find this lesson handy. Please signup and become a registered member and download ALL 270+ audio lessons, full PDF transcripts, worksheets and situational dialogues.

282 tập