Middle East Law and Governance

Chia sẻ
 

Manage series 2761258
Thông tin tác giả Middle East Law & Governance Podcast, Middle East Law, and Governance Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Middle East Law and Governance (MELG) is a peer-reviewed journal for scholarly analysis on issues pertaining to governance and social, economic, and ideological transformation in the MENA region. On the MELG podcast, we talk to the journal's contributors about their work and current events in the region. The podcast is hosted by MELG advisory board member, Ezra Karmel.

19 tập