CvP 4 Christians v Pharisees: Choosing Sides And How To Fight For Them In The Mormon Civil War EPISODE 4 - WHY THE CHURCH REALLY CRASHED How Boyd K Packer Provoked The Virtual Vengeance of a Wrathful God

2:54:33
 
Chia sẻ
 

Manage episode 294172794 series 2935339
Thông tin tác giả Peter Bleakley được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Christians v Pharisees: Choosing Sides And How To Fight For Them In The Mormon Civil War
EPISODE 4 - WHY THE CHURCH REALLY CRASHED How Boyd K Packer Provoked The Virtual Vengeance of a Wrathful God
- DEMOCRACY OR MONARCHY?
- WHAT DEMOGRAPHIC DATA REALLY TELLS US
- HOW BOYD K PACKER RUINED MY LIFE
- THE VIRTUAL VENGEANCE OF A WRATHFUL GOD
- THE GENERAL AUTHORITIES’ OPPOSITION TO ALL THE CHRISTIAN THINGS
- SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD
- PHARISEE PSEUDOSCIENCE
- I’M TRYING TO BE LIKE FEISTY SWEARING REVOLUTIONARY JESUS

15 tập