Episode #27 - Brody Teale & Erik Labrie: NEW 2020 Regulations > ITS GO TIME!

1:21:44
 
Chia sẻ
 

Manage episode 270191162 series 2589006
Thông tin tác giả nontypical@outlook.com and Non-Typical Nation được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The final preseason podcast is here! The boys go over some of the new regulation changes for 2020 as well as the game plan for week 1 and 2 of the 2020 hunting season! The next time you hear from them they will be recapping the first couple weeks of the hunting season! Enjoy and stay tuned for the next podcast!

Connect with the guys:
Non-Typical Nation on Facebook and on Instagram
Brody on Instagram
Erik on Instagram
www.nontypical.org/pro-shop - promo code: podcast (10% Discount)

www.nontypical.org/antlerobsession - promo code: podcast (10% Discount)

www.olesmokescoffee.com - promo code: nontypical (10% Discount)

www.blackwidowinnovations.com - promo code: nontypical (15% Discount)

www.smithgamecalls.ca - promo code: nontypical (15% Discount)

53 tập