Our Universe - Delta College Public Radio

Chia sẻ
 

Manage series 1302545
Thông tin tác giả Our Universe - Delta College Public Media and Delta College Public Radio được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Do you have questions about space, time and the nature of the universe? Join Aurelian Balan, Delta College associate professor of physics, as he uses astronomy and physics to help answer your questions while diving into some amazing topics.

44 tập