Parts Department

Chia sẻ
 

Manage series 3337893
Thông tin tác giả Justin Brouillette & Jem Freeman, Justin Brouillette, and Jem Freeman được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Justin Brouillette (Portland CNC) & Jem Freeman (Like Butter) discuss CNC machines, their product design and manufacturing businesses, and every kind of tool that they fancy. Show Website - https://dept.parts

49 tập