Loki w/GamnDood

1:27:16
 
Chia sẻ
 

Manage episode 319379257 series 2738477
Thông tin tác giả Pop Culture Brews and Pop Culture Brews | Age Of Radio được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

We're joined by our friend Billy aka Gamn Dood on Twitter (@gamndood) to talk about the god of mischief: Loki

Billy sent us the most amazing black IPA, and the recipe:

Black IPA - 10 gals

14 lb - Brewers Malt 1.8 °L (59.6%)

3 lb 8 oz - Pilsner Malt 1.8 °L (14.9%)

2 lb - Oats, Flaked 1.6 °L (8.5%)

1 lb - Steep - Carafa Special III 525.2 °L (4.3)... ^ Cold steep for 24 hours and add at whirlpool

1 lb - Caramel Malt 40L 40 °L (4.3%)

1 lb - Boil - Dextrose 1.3 °L (4.3%)

1 lb - Rice Hulls 0 °L (4.3%)

Hops (8 oz)

60 min - 1 oz - Columbus (Tomahawk) - 13.8% (...

30 min - 1 oz - Cascade - 6.8% (9 IBU)

20 min - 1 oz - Columbus (Tomahawk) - 13.8% (...

10 min - 1 oz - Cascade - 6.8% (5 IBU)

Hop Stand 20 min hopstand @ 170 °F 20 min 170 °F -

2 oz - Columbus (Tomahawk) -...

Dry Hops Day 14 -

2 oz - Columbus (Tomahawk) - 13.8%

Yeast 1000 ml - White Labs California Ale WLP001

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

59 tập