A Biblical Man in this World (Yoke Pimples)

22:42
 
Chia sẻ
 

Manage episode 331310792 series 3352289
Thông tin tác giả Hosted by: Jay Teresi & Chicka Elloy, Hosted by: Jay Teresi, and Chicka Elloy được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Jay and Chicka discuss the tension of being a man vs a biblical man in today's culture. What are we up against and how do we stand tall when everything is swirling.

Questions or comments: info@rediscoveringbiblicalmanhood.com

31 tập