Reiki, Ayurveda and Naturopathy

Chia sẻ
 

Manage series 3108130
Thông tin tác giả Reiki được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
We check 10 important questions regarding to Reiki to get a clearer picture. 1. Is Reiki dangerous? 2. What is a Reiki Box? 3. Reiki and herbs. How to balance your chakras? 4. Reiki and Past healing 5. Reiki and Cleaning 6. Reiki and Relationship 7. Reiki and Love 8. Reiki and Friendship 9. Reiki and History Follow: lindalifecoach.wordpress.com Instagram: @lindalifecoach

11 tập