Saturday Kickoff - Der NFL Draft und College Football Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 2524543
Thông tin tác giả Julian Barsch, Yannick Politowski, Kjell Effenberger & Luca Oldenburg, Julian Barsch, Yannick Politowski, Kjell Effenberger, and Luca Oldenburg được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Der Name ist Programm: Football ohne Ende. Beim Saturday Kickoff geht es um den NFL Draft und College Football. Der Sport steht mit Analysen und inhaltlichen Diskussionen im Vordergrund. Julian Barsch, Yannick Politowski, Kjell Effenberger und Luca Oldenburg sprechen mindestens einmal die Woche über Draft Prospects und das aktuelle Geschehen im College Football. Folgt dem Pod! Twitter: @SaturdayKick @JulianBarsch @yannick_cbr @lucaCFB03 @Kjell_KiperJr Instagram: @SaturdayKick Email: hallo@saturdaykickoff.de

206 tập