SCP Foundation Audio Archive

Chia sẻ
 

Manage series 2636180
Thông tin tác giả [REDACTED] được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

WARNING: ACCESS BY UNAUTHORIZED PERSONNEL IS STRICTLY PROHIBITED. PERPETRATORS WILL BE TRACKED, LOCATED, AND DETAINED.

Weekly SCP Readings in Season 2.

Reading Series I: SCP-100 to 150

New episodes every Wednesdays and most Sundays. https://scpaudioarchive.github.io/

94 tập