84: Parlophone before George Martin

30:55
 
Chia sẻ
 

Manage episode 341109145 series 2485067
Thông tin tác giả 78Man được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Most people associate Parlophone with the Beatles and George Martin but the label has a long history. In this episode we play some records from their earlier days.

More info can be found at the 78Man blog - 78manblog.wordpress.com/

Look for 78Man on Facebook, Twitter and YouTube!

85 tập