Disasterpiece Theater explicit

Chia sẻ
 

Manage series 3338865
Thông tin tác giả DisasterPiece Theater được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Ever watched a movie and thought- wait WTF? Join disaster response expert Ana Visneski and her producer Brandon "Rev" Wentz as they talk to various experts about the movies we love. From giant sharks to drilling on asteroids…we talk about that moment of wait. WTF? That’s not how that works!

11 tập