director/writer/actress/producer/author CYNTHIA UHRICH

1:15:39
 
Chia sẻ
 

Manage episode 295075725 series 2378733
Thông tin tác giả Nick Palodichuk được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

on this episode we have guest that has done almost every job on film and has many years experience being a filmmaker, as well as being an author. We have CYNTHIA UHRICH in studio!

Visit CYNTHIA's IMDB https://www.imdb.com/name/nm2434863/

Follow her on instagram https://www.instagram.com/cynuhrich/?hl=en

visit Cynthia's linkedin page https://www.linkedin.com/in/cynthia-uhrich-0481ab133

"IN THE MOMENT FILMS" Cynthia's production company https://www.inthemomentstudio.biz

"My Life in The Purple Kingdom" written by Cynthia Uhrich https://www.amazon.com/My-Life-Purple-Kingdom-BrownMark/dp/1517909279

To visit Serbian Hall web site https://www.serbianhall.org/contact

KYLE AND NICK ON FILM https://www.youtube.com/channel/UCIMugsOa1GscyD7oBQmcsCQ

161 tập