TEDTalks 뉴스와 정치

Chia sẻ
 

Manage series 1151740
Thông tin tác giả TED được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
뉴스 헤드라인의 너머에 있는 것을 들여다 봅니다. 전세계에 걸친 TED 컨퍼런스와 TEDx 이벤트와 제휴 이벤트를 통해 정치인, 언론인, 연구자들이 날카로운 통찰력을 전해줍니다. 이 외에도 많은 비디오가 영어 스크립트와 최대 80개의 언어로 제공되는 자막을 붙여 TED.com에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. TED는 확산가치가 있는 아이디어들을 추구하는 비영리조직입니다.

420 tập