19 - Ansible 3.0, принципы разработки и нужен ли DR в век GitOps&CI/CD | DevOps Kitchen Talks

1:49:39
 
Chia sẻ
 

Manage episode 288081246 series 2772868
Thông tin tác giả DevOps Kitchen Talks được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Тайминг:

03:24 - Уязвимость в Git (https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/03/09/3) 10:35 - Ansible 3.0 (https://www.ansible.com/blog/announcing-the-community-ansible-3.0.0-package) 19:29 - Принципы для разработки (https://habr.com/ru/company/itelma/blog/546372/) 51:38 - 30 лет питону (https://www.theregister.com/2021/02/20/python_at_30/) 54:47 - 3,653 уязвимости в PyPI (https://www.theregister.com/2021/03/02/python_pypi_purges/) 58:00 - Подпиши свой код(https://www.theregister.com/2021/03/09/sign_of_the_primes_linux/) 01:03:45 - Backup and in the Age of GitOps and CI/CD Deployments (https://dzone.com/articles/backup-and-disaster-recovery-in-the-age-of-gitops) 01:26:50 - Don’t Deploy Applications with Terraform (https://medium.com/google-cloud/dont-deploy-applications-with-terraform-2f4508a45987) Сказать спасибо: https://www.patreon.com/devopskitchentalks Музыка: https://www.bensound.com/

44 tập