23 - IT career RoadMap, GitLab 13.11, Open DevOps, SRE vs DevOps by IBM, OpenSearch

1:14:18
 
Chia sẻ
 

Manage episode 292805936 series 2772868
Thông tin tác giả DevOps Kitchen Talks được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Витя, Саша и Макс в очередной раз собрались обсудить последние новости. Рассуждали почему сейчас никому нет дела до underlying OS, как заврался IBM, во что превращается GitLab, карьерный путь в ИТ от LinuxFoundation и много другое. Заваривайте чаек и подсаживайтесь к столу.

Тайминг: 00:01:55 - Nobody Cares About the Operating System Anymore (https://www.lastweekinaws.com/blog/nobody-cares-about-the-operating-system-anymore/) 00:16:20 - IT career RoadMap (https://training.linuxfoundation.org/announcements/charting-the-path-to-a-successful-it-career/) 00:21:06 - DevOps vs SRE from IBM (https://www.youtube.com/watch?v=KCzNd3StIoU) 00:25:06 - Open DevOps by Attlassian (https://www.atlassian.com/blog/devops/open-devops) 00:32:25 - New GitLab release (https://about.gitlab.com/releases/2021/04/22/gitlab-13-11-released/) 00:48:05 - Интересный доклад с DevOops про реалии Российского девопса и Ansible (https://habr.com/ru/post/556868/) 00:59:46 - OpenSearch (https://aws.amazon.com/ru/blogs/opensource/introducing-opensearch/) 01:03:22 - Загрузка видео в GitHub (https://github.blog/2021-05-13-video-uploads-available-github/) 01:07:25 - IaC tools for Terraform comparison (https://github.com/iacsecurity/tool-compare) 01:11:36 - Супер штука если хотите что-то поискать по гитхабу (https://grep.app/) Сказать спасибо: https://www.patreon.com/devopskitchentalks Музыка: https://www.bensound.com/

44 tập