The Ringer NBA Show explicit

Chia sẻ
 

Manage series 1512039
Thông tin tác giả The Ringer được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Ringer NBA team is providing instant reactions to all the playoff action and news five days a week. SUN: postgame show with Kevin O'Connor and J. Kyle Mann; MON: 'Real Ones' with Logan Murdock & Raja Bell; TUE: 'Group Chat' with Justin Verrier, Rob Mahoney & Wosny Lambre; THURS: 'Real Ones' with Logan Murdock & Raja Bell; FRI: 'The Answer' with Chris Ryan & Seerat Sohi.

892 tập