Sage of Quay™ - Jolie Diane - The Technocratic COVID Coup d'état (Mar 2021)

1:42:08
 
Chia sẻ
 

Manage episode 288485367 series 2604144
Thông tin tác giả Sage of Quay™ được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Jolie Diane joins Mike to discuss the ever-emerging technocratic surveillance state and the coup d'état that is underway.
VISIT & EXPLORE Jolie Diane’s Websites:
* ZeroGeoengineering: https://zerogeoengineering.com/
* Zero5G: https://zero5g.com/
* Zero-GMO: https://zero-gmo.com/
* ZeroMandatoryVaxx: https://zeromandatoryvaxx.com/
* Jolie's Music: https://soundcloud.com/jolie-diane-309292300
Please support Sage of Quay™ Radio:
* Patreon: https://www.patreon.com/sageofquay
* Sage of Quay Hub Website: http://www.sageofquay.com/
* Sage of Quay blog: https://sageofquayblog.blogspot.com/
© 2021 M. Williams - All Rights Reserved

111 tập