#518: Q&A with Tim — Current Morning and Exercise Routines, Ambition vs. Self-Compassion, Daily Practices for Joy | The Tim Ferriss Show

3:35
 
Chia sẻ
 

Manage episode 298269173 series 2955525
Thông tin tác giả 5 minute podcast summaries được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Written Summaries: https://www.owltail.com/summaries/VQWw4-518-Q-A-with-Tim-Current-Morning-and-Exercise
Other podcast summaries if you're on Apple Podcasts: http://bit.ly/5-min-summaries
Or in other apps: search 'podcast summaries'.
Original episode: https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-tim-ferriss-show/id863897795?i=1000525770273

12 tập