A Christmas Prince: The Royal Wedding

1:06:12
 
Chia sẻ
 

Manage episode 247544104 series 2495266
Thông tin tác giả The Xmas Mistake được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Dan, Kate, Chad, Brigid, and Katie return to Aldovia to look fabulous, get married, and quell an uprising! As the hours drag on, our brave adventurers into the festive unknown grow weary. Will they survive into their third–final?–leg of this endless endless endless ENDLESS endless ENDLESS endless enDLess eNdlEss EndLeSs endless

e n dles s end l ESs @thexmasmistake

alodvia ALVIODIA lavidoia @thexmasmistake

hE kN o Ws If YoU aRe ? ? ? patreon.com/thexmasmistake

check out brigid's cosplay at facebook.com/BlondeshellCosplay/

katie's photography at tobyneartistry.com and @tobyneartistry

55 tập