Vietnamese News - NHK WORLD RADIO JAPAN

Chia sẻ
 

Manage series 122856
Thông tin tác giả NHK (Japan Broadcasting Corporation) được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
This is the latest news in Vietnamese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.

1843 tập