Dharma công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tan ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
36 Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Chỉ có Thiền Định. Vì đó là con đường mà Đức Phật đã đi, đã truyền dạy và đắc Đạo bởi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, nhập định trong 49 ngày. Và suốt cuộc đời trong 45 năm giáo hóa, Đức Phật chỉ dạy về thiền định mà thôi.” Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thiền định…
  continue reading
 
35 Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Từ bỏ cái chấp ngã, quên bớt cái tôi đi, vọng tưởng lắng xuống, sẽ tìm thấy chân trời khác của sự Giác Ngộ.” Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Xin giải thích chấp ngã là gì? Cái tôi là gì? Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành cái gì? Ý 3: Gỗ đá v…
  continue reading
 
34 Thiền định thanh tịnh có kết nối phàm với thánh Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Mọi cách tu khác, chỉ là hỗ trợ, để cuối cùng làm sao đắc được thiền định, làm thanh tịnh nội tâm. Vọng tưởng không khởi, nối phàm với Thánh mở ra một chân trời Vi Diệu mới. Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thanh tịnh là gì? Có mấy loại thanh tịnh? Ý 2: Muốn làm cho tâm đ…
  continue reading
 
33 Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ sáu để nối Trời với Đất là nối thánh với Phàm. Thánh là những người đã được giải thoát, sinh lên các cõi rất cao. Còn phàm là chúng ta. Muốn thành Thánh thì phải thiền định.” Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Người đã giải thoát, phải gọi là gì? Ý 2: Người đã g…
  continue reading
 
32 Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất đúng không, tứ ân trong đạo Phật Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói; “Cách thứ 5 để kết nối giữa Trời và Đất là kết nối đạo Pháp với dân tộc. Vì có nhiều Đạo không có kết nối với dân tộc, chỉ có đạo Phật mà thôi. Thông qua pháp tứ trọng ân, trong đó phải biết ơn các vị lãnh đạo.” Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Th…
  continue reading
 
31 Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ 4 kết nối giữa Trời và Đất là kết nối giữa đạo và đời. Bằng cách làm từ thiện, đi lượm rác, đi dọn nhà vệ sinh. Qua nhà hàng xóm thuyết phục cho họ tin vào nhân quả.” Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không? Ý 2…
  continue reading
 
30 Tham gia khóa tu, thuyết giảng có giúp kết nối Trời Đất không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ ba để kết nối giữa Trời và Đất là kết nối giữa tăng ni và cư sĩ bằng những khóa tu hành, thuyết giảng.” Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Phải hiểu tăng ni là Trời ở trên cao, còn cư sĩ là Đất ở dưới thấp, có đúng vậy không? Ý 2: Ngày nay các chùa mở…
  continue reading
 
29 Giỏi toán và vật lý học thì dễ giác ngộ không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ hai để nối Trời với Đất là nối đạo lý của Phật từ thời đó với khoa học ngày nay. Khi lý giải đạo lý của Phật đều dựa trên khoa học hết. Thầy nào chưa giỏi về toán và vật lý thì nên đi học bổ sung. Cho nên ai giỏi môn toán và lý thì nên đi tu.” Xin hỏi nhâ…
  continue reading
 
28 Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Khi khởi lên lòng tôn kính Đức Phật thì sẽ có một cái phước xuất hiện. Đó là ta hiểu được đúng lời Đức Phật dạy. Đây là bí quyết.” Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Phật dạy. Vậy tại sao Đức Ph…
  continue reading
 
27 Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy phải tu, phải công phu làm sao để cũng là thân tứ đại từ bùn đã hóa thành ngọc”. Xin hỏi: Thầy này giảng như vậy có đúng không? Trả lời: Ông thầy này không biết tí gì về đạo Phật hết, nói tào lao. Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang giảng dạy một…
  continue reading
 
26 Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của Phật tử Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Nếu chư tăng ni không cho Phật tử cảm giác yêu kính, Phật tử sẽ không còn nơi để nương tựa cho tâm hồn và cuộc sống của mình”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Người tăng ni như thế nào thì xứng đáng nhận được sự yêu kính? - Ý 2: Nếu tăng ni không học Giáo lý đạo P…
  continue reading
 
25 Sứ mạng các thầy tu theo đạo Phật là gì Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy tu phải làm sao để chúng sinh nhìn thấy các thầy là trong lòng dào dạt niềm kính yêu, là các thầy thực hiện được sứ mạng của mình trong Phật pháp”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Sứ mạng của các thầy theo Đạo Phật là gì? - Ý 2: Ngày nay, chúng ta gặp các thầy tu đều …
  continue reading
 
24 Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhờ có Phật pháp, ta biết các điều chỉnh cuộc đời mình đi cho đúng hướng, ta có có con đường cho tương lai”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Cuộc đời sai hướng là như thế nào? - Ý 2: Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào? - Ý 3: “Con đường c…
  continue reading
 
23 Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Chính vì có Phật pháp, chúng ta mở lòng kết nối với thần thánh trên cao. Nếu không có Phật pháp, chúng ta nghĩ đến những điều thấp hèn, tầm thường, nhỏ mọn, tội lỗi”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Có những vị thầy tu theo đạo Phật nhưng chửi Phật tử là…
  continue reading
 
22 Phật pháp hưng thịnh, suy tàn ảnh hưởng gì tới con người Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Phật pháp mà hưng thịnh, cuộc đời sẽ tươi sáng; Phật pháp mà suy tàn, cuộc đời sẽ héo hắt theo”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Phật pháp là gì? - Ý 2: Phật pháp hưng thịnh là khi nào? - Ý 3: Phật pháp suy tàn là khi nào? - Ý 4: Phật pháp suy tàn hay hưng thị…
  continue reading
 
21 Cái gì làm cho con người vô minh Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói sự có mặt của đạo Phật trên đời này là điều kỳ diệu mầu nhiệm, thiêng liêng, làm cho thế giới này bớt đau khổ, sáng lên, không còn chìm trong tăm tối nữa. Xin hỏi nhân dân: - Ý 1: Thầy này giảng như vậy là có đúng không? - Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”? - Ý 3: Cái gì…
  continue reading
 
20 Hiểu mọi thứ là tạm bợ thấp hèn, cần hướng tới chứng ngộ viên mãn Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói Phật dạy cách mở lòng thứ ba là hiểu mọi thứ chỉ là tạm bợ. Con người phải đi đến chân lý tột cùng, hướng đến mục tiêu là tu hành giác ngộ giải thoát, chứng ngộ viên mãn để từ bỏ thân phận khổ đau, thấp hèn của chính mình. Xin hỏi nhân dân: - Ý 1…
  continue reading
 
19 Phải tập luyện ép buộc mình yêu thương, nói vậy đúng không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: "Phật dạy cách mở lòng thứ hai là phải tập luyện, phát nguyện, ép mục mình yêu thương cho bằng được, từ 5 đến 20 năm thì ta mới mở lòng yêu thương con người". Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? - Ý 2: Yêu thương hay ghét bỏ …
  continue reading
 
18 Khi mở lòng thì ta có kết nối với thần thánh Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: "Ai mở lòng được thì ngay lập tức có kết nối với Thần Thánh, mà trong bài này ta gọi là sự kết nối giữa trời với đất”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Mở lòng là gì? - Ý 2: Khi mở lòng, sẽ kết nối với Thần Thánh, là kết nối ở chỗ nào, kết nối ra sao? - Ý 3: Dấu hiệu nào ch…
  continue reading
 
17 yêu thương người khác là thành Phật, Bồ Tát, Thần Thánh đúng không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Chư Thiên, Chư Phật, Bồ Tát, Tam Bảo, Thần Thánh, lúc nào các ngài cũng yêu thương. Yêu thương được chúng sinh, mới sinh lên về cõi đó. Vì nếu không yêu thương chúng ta, các ngài không phải là Thần Thánh”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Thầy này giả…
  continue reading
 
16 Vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả Câu hỏi: “Thần, Thánh trên cao xui khiến, dẫn dắt, giúp ta vượt qua nguy hiểm, tai nạn. Ví dụ: Suýt bị tông xe, nhưng vị Thần, Thánh ra tay giúp nên không sao, vì trước đó, đã đến chùa để lễ Phật”. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Thầy giảng như vậy có đúng không? - Ý 2: Việc vào chùa lạy Phật có …
  continue reading
 
15 Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhân quả luôn là chân lý. Gieo nhân gì gặt quả đó. Nhưng nhân quả không khô khan, tàn nhẫn, lạnh lùng, mà có sự linh động và có tình cảm, bởi có Thần, Thánh ở trên cao.” Xin hỏi: - Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? - Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhâ…
  continue reading
 
14 Thần Thánh ở trên cao có hỗ trợ con người không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: Ai thấy mình là người có trách nhiệm, thì người đó bật ra 1 kênh để nối với Thần Thánh ở trên cao. Còn ai sống vô trách nhiệm thì người đó đóng kênh lại đối với Trời trên cao, tội phước có bao nhiêu ráng mà chịu, không ai hỗ trợ nữa. Xin hỏi Nhân dân: - Ý 1: Thầy…
  continue reading
 
13 Thần Thánh có chi phối hành động của con người không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: Con người có trách nhiệm tạo nên điều tốt đẹp cho Thế giới này, Thần - Thánh sẽ hỗ trợ sau khi con người đã bày tỏ được thiện chí. Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu c…
  continue reading
 
12 Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: Thần - Thánh ở trên cao có tồn tại. Trách nhiệm của Thần - Thánh là dõi trông, sắp xếp cho con người. Nhìn vào nơi con người, rồi sẽ ra quyết định. Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai…
  continue reading
 
11 Phân biệt nhân quả và nghiệp, hậu quả can thiệp nhân quả Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nêu ra ví dụ về luật nhân quả như sau: Ông A bị mờ mắt là vì trước đây khi thấy ông B khổ, ông A quay mặt đi chỗ khác. Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thầy Chân Quang chỉ thấy nhân quả của ông A bị mù, mà không thấy nhân quả của ông B bị khổ. Giảng về nhân quả như thế…
  continue reading
 
10 Nhân quả vì sao mà có, Nhân quả từ đâu mà ra Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: Đức Phật đưa ra luật nhân quả, nghiệp báo. Lý do có nhân quả là ở con người. Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? Ý 2: Nhân quả vì sao mà có? Ý 3: Nhân quả từ đâu mà ra? Trả lời: * Ý 1: Thầy này giảng như vậy là không đúng! * Ý 2: Ở Trái đất …
  continue reading
 
09 Tôn giáo, Tín ngưỡng hình thành ra sao Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: Con người phát ra 1 loại tín ngưỡng, là tín ngưỡng đổ thừa cho Thần Thánh. Tất cả mọi sự kiện trên cuộc đời và dần dần biến thành Tôn giáo. Xin hỏi Nhân dân: Ý1: Nói con người hình thành nên Tín ngưỡng và Tôn giáo là đúng hay sai? Ý2: Tôn giáo và Tín ngưỡng khác nhau chỗ …
  continue reading
 
08 Đặc tính của con người là bao gồm những gì Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang giảng: cái gì chưa biết con người phải tìm hiểu cho biết, rồi tâm mới yên. Đó là đặc tính của con người. Đây là sự khác nhau giữa con người và con thú. Xin hỏi nhân dân: Ý 1: Tâm là gì? Tâm yên là sao? Ý 2: Đặc tính của con người là bao gồm những gì? Ý 3: Người và thú khác…
  continue reading
 
07 Nguồn gốc con người từ đâu có Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Ông trời không phải là người tạo ra vũ trụ trời đất này, mà tự nó có”. Xin hỏi nhân dân: - Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy có đúng không? - Ý 2: Nếu cái gì cũng tự nó có, vậy con người nguồn gốc từ đâu? Trả lời: - Ý 1: Thầy Thích Chân Quang giảng như vậy là không đúng. -…
  continue reading
 
06 Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Các thầy không ở ngoài đời lấy vợ mà lại vào chùa đi tu là vì thần thánh sắp xếp, đời trước các thầy đã xây dựng công đức gì đó nên bây giờ đủ phước đức để làm tăng”. Xin hỏi nhân dân: - Ý 1: Thầy Chân Quang giảng như vậy có đúng không? - Ý 2: Sao …
  continue reading
 
05 Công đức, phước đức và các tầng trời trong đạo Phật Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang nói: “Có rất nhiều ông trời, có rất nhiều tầng trời. Tùy theo công đức và tầng bậc chứng của các vị thiên tử đó, đối với công đức vừa phải thì ở tầng trời vừa phải, công đức siêu việt thì ở tầng trời rất cao”. Xin hỏi nhân dân: - Ý 1: Thầy này giảng về sự liên qua…
  continue reading
 
04 Giải thích khái niệm về đất và vai trò con người Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang giảng: “Đất là ở dưới này, là vai trò của con người trên cõi đời thực tế nhìn thấy được này”. Xin hỏi nhân dân: - Ý 1: Thầy này giảng về đất như vậy có đúng với Giáo lý đạo Phật không? - Ý 2: Xin nhân dân giải thích đầy đủ các chúng sinh trong trái đất này! - Ý 3: Xi…
  continue reading
 
03 Giải nghĩa khái niệm về trời và siêu nhiên Câu hỏi: Thầy Thích Chân Quang giảng: Trời là ở trên cao, tượng trưng cho thần thánh, chư thiên, chư Bồ tát, chư Phật, tam bảo, thuộc về siêu nhiên. Xin hỏi nhân dân: - Ý 1: Thầy này giảng về trời như vậy có đúng theo Giáo lý đạo Phật không? - Ý 2: Xin nhân dân giải nghĩa về thần thánh, chư thiên, Bồ tá…
  continue reading
 
02 Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ Câu hỏi: Xin hỏi: Để hiểu đúng lời Phật dạy về càn khôn, vũ trụ, chúng sinh, vạn vật, hữu hình, vô hình… thì con người phải tìm học như thế nào là đúng đắn, khoa học, thuận lý nhất? Trả lời: Con người muốn học đạo đúng đắn thì phải học cơ bản như sau: 1. Đạo là gì? Phải học cho thông …
  continue reading
 
01 Đạo Phật có danh từ thiền tôn không Câu hỏi: Xưa nay, tôi chỉ nghe có danh từ Chùa Thiền Tông. Nay tôi lại nghe thầy Thích Chân Quang là Viện chủ của một nơi gọi là Thiền tôn. Xin hỏi nhân dân, đạo Phật có danh từ này không? Trả lời: Trong đạo Phật không có danh từ Thiền tôn, mà chỉ có danh từ Thiền tông và Thiền Tiểu thừa thôi. 2023/04/19 - Giả…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới: ✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4 ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.c…
  continue reading
 
54 Bệnh Tiểu đường BỆNH TIỂU ĐƯỜNG Dòng họ cũng là nguyên nhân Quá nhiều chất béo khi ăn cũng là Tuổi cao, mập quá đó mà Lại ít vận động sinh ra tiểu đường. THỨC ĂN THÍCH HỢP (HẠ ĐƯỜNG HUYẾT) Gạo lứt, khoai sọ, khoai lang Khoai mài, ngô, đậu, cùng đàng mè đen Mướp đắng, bí đỏ, chớ quên Cải xoong, cà rốt lại thêm tỏi, hành Rau muống đỏ, rau l…
  continue reading
 
90 Chùa thờ phật ĐỨC PHẬT DẠY: CHÙA LÀ NƠI THỜ PHẬT: Chùa nơi thờ Phật Thích Ca Chuyên dạy Giải thoát mà ta không tường Tưởng rằng Đức Phật chủ trương Cầu, xin, cúng, tụng mở đường thoát thân. Người tu phải hiểu đôi phần Gieo gì gặt nấy, đừng lầm thế gian Thế gian quy luật rõ ràng Gạt người lương thiện mở đang trầm luân. Vì vậy Đức Phật dạy "Dừ…
  continue reading
 
55 Gan nhiễm mỡ GAN NHIỄM MỠ Gan bị nhiễm mỡ ăn gì? Nấm hương, ngô, nhộng ta thì chớ quên Uống nước: Lá chè, lá sen Rau cần giảm mỡ cho gan rất cần. Dùng thêm dầu lạc, dầu vừng Cà chua, cà rốt với cùng dưa gang Bí đao, bí đỏ, bí vàng Rau muống, cải cúc, cải xanh ăn nhiều. Lá sen khô nấu nước uống Trích: Quyển Ăn Uống Cân Bằng Âm Dương DAO PHAT KHOA…
  continue reading
 
16 Cớ sao có thầy tu tới 70 năm mà không hiểu giác ngộ giải thoát là gì Câu hỏi số 16: Thông thường các vị tu theo đạo Phật đầu tiên là vào trường sơ cấp Phật học, học 1 năm đầu là đã biết hết ý nghĩa của bốn chữ giác ngộ và giải thoát của đạo Phật rồi, cớ sao có Thầy tu đến 70 năm rồi mà lại không biết ý nghĩa bốn chữ giác ngộ và giải thoát của đạ…
  continue reading
 
15 Tại sao các vị giảng sư đạo Phật không cho hỏi tự do Câu hỏi số 15: Ở Việt Nam bất cứ người nào đi truyền bá một vấn đề gì thì phải cho người nghe hỏi tự do. Cớ sao các giảng sư đạo Phật lại không dám cho người nghe hỏi tự do. Tại sao giảng sư đạo Phật có ngoại lệ này? Trả lời câu hỏi số 15: Theo luật pháp cho toàn dân được tự do tín ngưỡng, tôn…
  continue reading
 
14 Tại sao ngành nghề tu sỹ lại không có bằng chứng nhận của cơ quan nhà nước Câu hỏi số 14: Tất cả ngành hay nghề gì nhà nước phải cấp giấy hay bằng chứng nhận. Cớ sao ngành tu nhà nước không cấp giấy hay bằng chứng nhận? Trả lời câu hỏi số 14: Vì nhà nước chưa có luật tu áp dụng cho các vị tu hành nên nhà nước chưa cấp giấy. Hiện nay nhà nước đan…
  continue reading
 
13 Tu sỹ cần có những hiểu biết gì về đạo mình tu Câu hỏi số 13: Một vị là tu sĩ thì phải có những hiểu biết gì về đạo của mình tu? Trả lời câu hỏi số 13: Một vị tu sĩ chân chánh thì phải có 11 phần cơ bản như: Phần 1: Phải có quyển giáo lý để người tu biết đạo dạy cái gì. Phần 2. Phải có quyển giáo kinh để người tu đọc kinh nói cái gì. Phần 3.Phải…
  continue reading
 
12 Làm sao cho loài người biết sự thật trái đất dù hữu hình hay vô hình Câu hỏi số 12: Ngày nay là thời đại văn minh nguyên tử và điện tử, không phải là văn minh của thời kỳ đồ đồng làm sao cho loài người biết sự thật tất cả những chuyện xảy ra ở Trái Đất dù hữu hình hay vô hình? Trả lời câu hỏi số 12: Muốn cho loài người sống thời đại văn minh ngu…
  continue reading
 
11 Tại sao nghề tu lại không có bằng chứng nhận của chính quyền Câu hỏi số 11: Các ngành hay nghề ở Việt Nam. Ngành hay nghề nào cũng phải tuân thủ nghiêm chỉnh đúng luật pháp là phải có giấy xác nhận của chính quyền. Cớ sao ngành hay nghề tu lại không có giấy hay bằng chứng nhận của chính quyền cấp. Tại sao có chỗ sai luật này? Trả lời câu hỏi số …
  continue reading
 
10 Vị tu hành giả dối tại sao xuống địa ngục Câu hỏi số 10: Tại sao một vị tu hành giả dối lại bị xuống địa ngục? Trả lời câu hỏi số 10: Một vị tu hành giả dối mà bị xuống địa ngục là vị tu hành này làm những chuyện như sau: 1.Mục đích của đạo Phật dạy người tu có bốn chữ là giác ngộ và giải thoát. Nhưng vị tu hành này không thực hiện mà làm những …
  continue reading
 
09 Đạo tu chân chánh thì tu như thế nào Câu hỏi số 9: Một vị tu hành theo các đạo như thế nào mới đúng là một vị tu hành chân chính? Trả lời câu hỏi số 9: Một vị tu hành theo các đạo chân chính thì đạo đó phải có 10 phần cơ bản gồm: 1.Đạo đó phải có quyển giáo lý. 2.Đạo đó phải có quyển giáo kinh. 3.Đạo đó phải có quyển giáo lễ. 4.Đạo đó phải có qu…
  continue reading
 
08 Đạo đúng luật pháp là đạo thế nào Câu hỏi số 8: Một Đạo mà thật đúng luật pháp thì đạo đó phải như thế nào và có những gì? Trả lời câu hỏi số 8: Một Đạo mà thật đúng luật pháp thì đạo đó phải có 11 phần như sau: 1.Đạo đó phải có quyển giáo lý. 2.Đạo đó phải có quyển giáo kinh. 3.Đạo đó phải có quyển giáo lễ. 4.Đạo đó phải có quyển giáo điều. 5.Đ…
  continue reading
 
07 Giác ngộ là giác cái gì, Có mấy loại giác ngộ Câu hỏi số 7: Đạo Phật chủ trương tu để được Giác ngộ. Vậy Giác cái gì? Có mấy loại Giác ngộ? Xin giải thích từng phần Giác mà Đức Phật đã dạy. Trả lời câu hỏi số 7: Chủ trương Đạo Phật dạy Giác ngộ như sau: 1/ Biết được trong Càn khôn Vũ trụ có Phật giới, Tam giới và Địa giới. 2/ Biết được Phật giới…
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh