Imagination công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

Unsubscribe
Unsubscribe
Hàng ngày
 
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tan ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
33 Ý nghĩa núi ngũ hành sơn Trò hỏi: Ở Đà Nẵng có địa danh tên là Ngũ Hành Sơn. Tôi thấy 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn này rất đặc biệt về cả kiến trúc lẫn tên gọi mà tôi không tìm thấy ở nơi nào khác. Xin giải thích giúp tôi theo Thiền Tông ý nghĩa của 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn này ạ? Thầy trả lời: Núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng là núi chuyển động 5 loại ở Tr…
  continue reading
 
32 Ý nghĩa màu áo của người tu Trò hỏi: Tôi thấy người tu của các Đạo mặc Đạo phục các màu rất khác nhau. Xin giải thích giúp tôi ý nghĩa các màu áo? 1. Người tu mặc áo màu vàng. 2. Người tu mặc áo màu trắng. 3. Người tu mặc áo màu đỏ. 4. Người tu mặc áo màu xanh lá cây. 5. Người tu mặc áo màu xanh thiên thanh. 6. Người tu mặc áo kết hợp 2 màu trắn…
  continue reading
 
31 Cách tu và thành tựu của Đạo hiển linh tình thương bác ái Trò hỏi: Tôi có nghe đến Đạo “Hiển Linh, Tình Thương, Bác Ái.” 1. Xin giải thích giúp tôi, ai lập ra Đạo “Hiển Linh, Tình Thương, Bác Ái”? 2. Cách tu và thành tựu đạt được là gì? Thầy trả lời: 1. Đạo Hiển Linh là Đạo chuyên làm hiện tượng lạ. Được gọi là Đạo Hiển Linh. 2. Đạo Tình Thương …
  continue reading
 
30 Hạt nghiệp phước đức của trung ấm thân đi lên trời dùng thế nào Trò hỏi: Nghiệp Phước Đức Dương được dùng để khi vị Kim Thân Phật từ Phật Giới vào làm việc ở các cõi Trời. Các loài Trời thì ăn các hạt dinh dưỡng của loài Trời. Vậy các hạt nghiệp Phước Đức Dương được làm kinh phí cho các Trung Ấm Thân được tái sinh ở tại các nơi của cõi Trời như:…
  continue reading
 
29 Làm sao biết súc sanh nào có trung ấm thân người ẩn trong đó Trò hỏi: Làm sao biết được loài súc sanh nào có Trung ấm thân của con người ẩn trong đó? Thầy trả lời: Mình nhìn con thú nào mà có Trung ấm thân của con người ẩn ở trong đó, khi mình nhìn kỹ mình sẽ biết. Ví dụ: Con chó, nếu như có Trung ấm thân của con người ẩn ở trong đó để trả nghiệ…
  continue reading
 
28 Cái gì tạo ra nhân quả, có thể thay đổi nhân quả được không Trò hỏi: - Ý 1: Nhân quả là gì? Có mấy loại nhân quả? - Ý 2: Cái gì tạo ra nhân quả? - Ý 3: Có thể thay đổi nhân quả xấu thành tốt được không? - Ý 4: Ý nghĩa câu: Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai? - Ý 5: Tại sao nói: Nếu tu thì sẽ bị nhân quả rất nặng nề? - Ý 6: Muốn thành Phật thì có cầ…
  continue reading
 
27 Làm sao để đoạn nghiệp Trò hỏi: Xin Ban Giải đáp giải thích giúp tôi: - Ý 1: Nghiệp là gì? - Ý 2: Có mấy loại nghiệp? - Ý 3: Nghiệp được lưu ở đâu trong thân con người? - Ý 4: Làm cách nào để đoạn chấm dứt những nghiệp xấu một cách nhanh nhất? - Ý 5: Một người tạo được công đức có được gọi là Nghiệp Công đức không? Thầy trả lời: Câu hỏi này của …
  continue reading
 
26 Tại sao con người mê tín là công cụ của thần thánh Trò hỏi: Tại sao nói: Con người mê tín là công cụ của Thần - Thánh? Xin giải thích giúp tôi! Xin cảm ơn! Thầy trả lời: Phần này xin anh lưu ý, khi mà một con người mê tín là do người này không biết được việc làm cũng như nhiệm vụ của Thần và Thánh nên người này mới bị mê tín, hay gọi là tin lầm,…
  continue reading
 
25 Tại sao phải cúng mở cửa mả cho người đã mất Trò hỏi: Tập tục của người Việt Nam một người sau khi mất được chôn cất xong thì đến ngày thứ 49 phải cúng để mở cửa mả. - Ý 1: Tại sao đến ngày thứ 49 phải cúng mở cửa mả. - Ý 2: Nếu không cúng mở cửa mả, thì việc này có làm ảnh hưởng xấu đến người đã mất hay không? - Ý 3: Tập tục này bắt nguồn từ đâ…
  continue reading
 
24 Trẻ sinh ra ngoan hay ngỗ nghịch là do gì Trò hỏi: Có những đứa trẻ mới sinh ra rất ngoan hiền, có những đứa trẻ rất ngỗ nghịch. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt này? Thầy trả lời: Có những đứa trẻ sinh ra rất là ngoan, nhưng có những đứa trẻ sinh ra rất là ngỗ nghịch, bởi vì sao? Bởi vì đây là nó đi theo nghiệp của nó. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học …
  continue reading
 
23 Sáu thứ tánh tánh thần, tánh thánh, tánh tiên vào thân người lúc nào Trò hỏi: Con người có 6 thứ tánh: Tánh Phật, tánh người, tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên, tánh cô hồn. Xin cho tôi hỏi tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên sẽ được vào lúc nào khi một đứa trẻ vừa được thụ thai trong tử cung của người mẹ? Thầy trả lời: Chúng ta phải biết là khi tin…
  continue reading
 
22 Người thế nào là người có trí tuệ Trò hỏi: - Ý 1: Trí tuệ là gì? - Ý 2: Trí tuệ nhân tạo (viết tắt AI) là gì? Do ai tạo ra? - Ý 3: Một người như thế nào, được gọi là người có trí tuệ? - Ý 4: Trong tương lai trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn trí tuệ của con người không? Điều này sẽ có lợi hay có hại gì cho con người? Thầy trả lời: - Thứ …
  continue reading
 
21 Có mấy loại thiền, tại sao nhiều người thích ngồi thiền Trò hỏi: Xin Ban giải đáp giải thích giúp tôi các ý sau: - Ý 1: Thiền là gì? - Ý 2: Có mấy loại “Thiền”? - Ý 3: Tại sao có rất nhiều người thích ngồi “Thiền”? - Ý 4: Thành tựu đạt được khi ngồi” Thiền”? - Ý 5: Muốn thành Phật để chấm dứt sinh tử luân hồi, thì có phải ngồi “Thiền” hay không?…
  continue reading
 
20 Trên Cực Lạc có loài tiên hay chỉ là trung ấm thân loài người Trò hỏi: Tiên Cực Lạc là một loài hay Trung ấm thân đến đó du lịch? Thầy trả lời: Trung ấm thân của người đến du lịch ở nước Trời Cực Lạc rất vui và sướng, nên khi trở về Trái đất có nói như sau: “Tôi du lịch ở nước Trời Cực Lạc rất vui và sướng, sướng như Tiên vậy.” Giải Đáp Đạo Phật…
  continue reading
 
19 Dược Vương bồ tát là ai Trò hỏi: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 23 Dược Vương Bồ Tát, truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa giúp nhiều người Giải thoát. Dược Vương Bồ Tát là ai? Thầy trả lời: Dược Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát chuyên trợ giúp Đức Phật dạy pháp môn Giải Thoát, theo ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Th…
  continue reading
 
18 Công đức có thể vay mượn được không Trò hỏi: Công đức có thể vay hoặc mượn không? Thầy trả lời: Công đức không vay hoặc mượn, mà vị Phật có Công đức vô lượng thì có thể đem tặng cho Ban Tiểu thiên, Trung thiên hay Đại thiên Phật giới. Để nơi này cấp phát lại cho vị Phật khác nếu mà có nhu cầu. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Na…
  continue reading
 
17 Các vị Phật có trùng danh hiệu hay không Trò hỏi: Các vị Phật có trùng danh hiệu hay không? Thầy trả lời: Phải biết là trong Phật giới có hằng hà sa số Đại thiên Phật giới, trong cùng một Đại thiên Phật giới thì không có trùng danh hiệu. Còn giữa các Đại thiên Phật giới này với nhau, thì có trùng với các Đại thiên Phật giới khác. Giải Đáp Đạo Ph…
  continue reading
 
16 Cái ban đầu của vũ trụ là gì Trò hỏi: Cái ban đầu của vũ trụ là gì? Thầy trả lời: Cái ban đầu của càn khôn vũ trụ là 122 hạt Chân như và các hành tinh Ngũ hành. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: h…
  continue reading
 
15 Kim thân Phật dẫn tánh Phật và khối công đức về Phật giới cách nào Trò hỏi: Kim thân Phật trở về Phật giới không về một mình được, mà phải do một vị Kim thân Phật lớn dẫn về, với đầy đủ trang bị thì mới trở về Phật giới an toàn được. Chớ đi với tốc độ di chuyển là 1.200.000 km một giây, thì không có một Kim thân Phật nào cầm nắm khối Công đức tr…
  continue reading
 
14 Làm sao để có công đức vô lượng, công đức vàng đậm, hay vàng sáng Trò hỏi: Xin giúp tôi để tôi có thể phân biệt được các loại như sau: - Ý 1: Công đức vô lượng loại ít, được làm việc ở Tiểu thiên Phật giới. - Ý 2: Công đức vô lượng loại vừa, làm việc ở Trung thiên Phật giới. - Ý 3: Công đức vô lượng cao nhất, làm việc ở Đại thiên Phật giới. Khi …
  continue reading
 
13 Kim thân Phật tặng công đức thế nào Trò hỏi: Một Kim thân Phật có công đức vô lượng, sẽ tặng cho các Kim thân Phật có công đức ít vài hạt công đức, để khi trở về Phật giới có Kim thân Phật lớn đủ sức di chuyển ít nhất là cũng trong Tiểu Thiên Phật giới, và được trao tặng ở tầng Bình lưu. Tôi xin được hỏi các ý như sau: - Ý 1: Vậy xin hỏi quy trì…
  continue reading
 
12 Trên đường trở về Phật giới nếu trung ấm thân lạc thì đi đâu Trò hỏi: Khi trung ấm thân trên Đường trở về Phật giới, nếu không thể vượt qua được thử thách 5 kilomet của các vị cô hồn, thì trung ấm thân sẽ phải về đâu? Thầy trả lời: Thì trung ấm thân này sẽ theo các vị cô hồn, làm cô hồn thừa hành. Trò hỏi: Khi trung ấm thân trên Đường trở về Phậ…
  continue reading
 
11 Phân biệt hoa tiêu thật, hoa tiêu giả Trò hỏi: Xin cho tôi hỏi cách phân biệt: - Ý 1: Hoa tiêu thật như thế nào? Hoa tiêu giả ra làm sao? Làm sao có thể phân biệt được Hoa tiêu thật và Hoa tiêu giả? - Ý 2: Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên ở núi Hy Mã Lạp Sơn có hướng dẫn giúp cho trung ấm thân trên Đường trở về Phật giới nhận biết được vị trí, hướng …
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
10 Thời gian trái đất quay tới trung tâm vận hành luân hồi Trò hỏi: Xin Ban giải đáp cho tôi hỏi: - Ý 1: Thời gian Trái đất quay đến Trung tâm vận hành luân hồi là ngày tháng nào trong năm? - Ý 2: Khi Trái đất quay đến Trung tâm vận hành luân hồi thì có hiện tượng hay có thể nhận biết được không ạ? Thầy trả lời: - Ý 1: Thời gian Trái đất quay đến T…
  continue reading
 
09 Vị cô hồn có giả dạng vị thần quản lý không Trò hỏi: Ý 1: Mỗi 1 thân con người, đều có 1 Vị Thần quản lý theo sát bên để quản lý nghiệp nhân quả. Nếu người này họ đã tạo được công đức và muốn trở về Phật giới. Khi người này vừa mất thì trung ấm thân vừa xuất ra, có trường hợp nào thì loài cô hồn sẽ giả dạng Vị Thần quản lý, để dụ trung ấm thân đ…
  continue reading
 
08 Khi thân người mất đi, hạt chân như hạt nhân Người đi đâu Trò hỏi: Trong giải đáp Thiền tông phần 1 mừng xuân 2024, Ban giải đáp có trả lời câu hỏi về “Người” là từ hạt Chân như là hạt nhân bằng tứ đại siêu nhỏ, cơ bản có 4 màu: Ăn hạt nghiệp phước đức âm thành thân người lớn, cơ bản có 4 màu. Không ăn, trở lại hạt chân như hạt nhân siêu nhỏ có …
  continue reading
 
07 Trong phật giới có điện từ âm dương không Trò hỏi: Giới tính Nam hoặc Nữ của Kim Thân Phật siêu nhỏ được phân định từ ở trong Phật giới. Trong Phật giới ngoài là ròng điện từ quang thì còn có điện từ âm dương nữa ạ. Tôi chưa được rõ thông phần này, kính xin Ban giải đáp giải thích giúp tôi? Thầy trả lời: Câu này phải hiểu như thế này: ​Giới tính…
  continue reading
 
06 Điện từ âm dương biến thể, điện từ quang là gì Trò hỏi: Xin giải thích giúp tôi để tôi có thể phân biệt được rõ ràng các khái niệm sau đây: 1. Điện là gì? 2. Điện từ vật lý là gì? 3. Điện từ âm là gì? 4. Điện từ dương là gì? 5. Điện từ âm dương biến thể là gì? 6. Điện từ quang là gì? Thầy trả lời: 1. Điện là nguồn năng lượng. 2. Điện từ vật lý l…
  continue reading
 
05 Thượng đế là ai, làm việc gì, có ban phước cho ai không Trò hỏi: Tôi thường nghe câu Thượng Đế tạo ra được tất cả. Vậy cho tôi hỏi: - Ý thứ nhất: Thượng Đế là ai? Thượng Đế có thật không? Thượng Đế có tuổi thọ không? - Ý thứ hai: Thượng Đế làm việc gì? - Ý thứ ba: Thượng Đế có ban phước hay giáng họa cho ai không? - Ý thứ tư: Khi còn mang thân n…
  continue reading
 
04 Thủy tổ của loài người, gốc của con người Trò hỏi: Có hai ý: - Ý thứ nhất: Thủy Tổ của loài người là ai? - Ý thứ hai: Gốc của con người từ đâu? Thầy trả lời: - Ý thứ nhất: Thủy Tổ của loài người là từ những hạt Chân như hạt nhân. - Ý thứ hai: Gốc của con người cũng là từ những hạt Chân như hạt nhân. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông V…
  continue reading
 
03 Địa ngục ở đâu, bao nhiêu tầng, ở địa ngục thọ hình gì Trò hỏi: Có 4 ý: - Ý thứ nhất: Địa ngục nằm ở đâu trong Trái đất này? - Ý thứ hai: Địa ngục được phân chia thành bao nhiêu tầng? - Ý thứ ba: Thời gian trả nghiệp ở địa ngục được tính như thế nào? - Ý thứ tư: Cuộc sống của các trung ấm thân khi bị thọ hình ở dưới địa ngục là như thế nào? Thầy…
  continue reading
 
02 Trái đất này được hình thành như thế nào Trò hỏi: Trái đất này được hình thành và tạo ra như thế nào? Thầy trả lời: Trái đất này được vị Chúa trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới chỉ huy cho Ban sản xuất ra hành tinh địa cầu, sản xuất theo công thức khoa học vật lý, thời gian sản xuất là 10.000 năm mới hình thành được 1 trái đất và hành tinh đ…
  continue reading
 
01 Ai tạo ra mặt trời, cơ chế hoạt động của mặt trời Trò hỏi: Xin Ban giải đáp giải thích giúp tôi các ý như sau: - Ý thứ nhất : Ai tạo ra Mặt trời? - Ý thứ hai: Cơ chế hoạt động của Mặt trời? - Ý thứ ba: Mặt trời có tồn tại được vĩnh viễn hay không ạ? Thầy trả lời: - Ý một: Ai tạo ra Mặt trời? ​Cơ bản phải hiểu Càn khôn vũ trụ có 122 hạt Chân như …
  continue reading
 
27 Ban cấp phát nhân quả gồm những ai, nhiệm vụ là gì Trò hỏi: Ban cấp phát nhân quả gồm có những ai, và nhiệm vụ như thế nào? Thầy trả lời: Nhân quả này không cấp phát. Mà vị Thần quản lý Thân và Tánh của mỗi người, khi người này chết Tánh Người thành là Trung Ấm Thân, trước ngực của Trung Ấm Thân của người này hiện ra bảng điện có 5 loại Đức. Vị …
  continue reading
 
26 Bồ tát chỉ cho những ai, nhiệm vụ là gì Trò hỏi: Danh từ Bồ Tát chỉ cho những ai? Họ có nhiệm vụ gì trong Tam Giới này? Thầy trả lời: Bồ Tát là những người rất gan dạ, chuyên cứu người. Trong đạo Phật, Bồ Tát ở nước Trời Cực Lạc. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024 DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website…
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh