Uktena 1st Edition

1:04:36
 
Chia sẻ
 

Manage episode 332482683 series 1381295
Thông tin tác giả 25 Years of Vampire: the Masquerade được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Bob, Mike and DJ have the great comic debate! Purelands and idle hands, we discuss it all!
Credits
Authors:
Jackie Cassada and Nicky Rea
Developer: Ethan Skemp
Editor: Cynthia Summers
Art Director: Aileen E. Miles
Art: Andrew Bates, Patrick Kochakji, Shea Anton Pensa, Lawrence Snelly, Ray Snyder
Comic Book Art: Steve Prescott
Layout & Typesetting: Aileen E. Miles
Back Cover Art: Joshua Gabriel Timbrook
Cover Design: Aileen E. Miles
Intro and Outro music - Berserkir by Danheim, used with permission.

Support the show

311 tập