Neurodiversity - Eliminating Kryptonite & Enabling Superheroes

Chia sẻ
 

Manage series 2542783
Thông tin tác giả Theo Smith được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Neurodiversity - Eliminating Kryptonite & Enabling Superheroes is the Podcast that brings diversity of thought to life. In this Podcast we will be hearing from: The Rainmakers: Those people and organisations making the difference! The Advocates: Those people who are supporting Neurodiversity at Work. The Superheroes: Those leaders who are Neurodifferent and proud. This podcast will be the game changer we are all after. Theo Smith will be your host, a loud and proud Neurodifferent, Neurodiversity advocate ;O) #NeurodiversityAtWork #Neurodiversity #Inclusion

39 tập