Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, Mindset Mentor, Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, and Mindset Mentor. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, Mindset Mentor, Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, and Mindset Mentor hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

A FRESH START - Healthy Habits, Time Management Hacks, Positive Thinking, Body Confidence, Mindset, Professional Busy Women

Chia sẻ
 

Manage series 3372502
Nội dung được cung cấp bởi Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, Mindset Mentor, Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, and Mindset Mentor. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, Mindset Mentor, Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, and Mindset Mentor hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗔 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁, 𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝘀 𝘀𝗼 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲. If you’ve been struggling to figure out a health plan that works for you in your busy life, one that allows you to find more internal and external confidence so you can rise up and do your best work in your life, your home, and your relationships - this is the podcast for you. Together we are going to dig into healthy habits, nutrition, and time management so that you can know you’re doing health RIGHT. Hi, I’m Shannon Marqueta, and no one really ever taught me how to eat healthy or manage my time. I didn’t know anything about nutrition, so I found myself eating whatever was easy, which definitely impacted my energy, weight, and focus. 𝗪𝗵𝘆 𝗜’𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗵𝗼𝘀𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘆𝗼𝘂 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝘁𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗲𝘆 𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝘄𝗵𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲. It’s time to partner sustainable health habits, easy recipes, and time management to finally feel better, be more confident, and know you’re doing health RIGHT. 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗵𝗼𝗺𝗲, 𝗔 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗮𝘄𝗮𝗶𝘁𝘀. XO, Shan 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁: www.shannonmarqueta.com 𝟭:𝟭 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴: https://www.shannonmarqueta.com/coaching 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗦𝘁𝘂𝗳𝗳: 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆: https://bit.ly/afreshstartsupport 𝟱-𝗗𝗮𝘆 𝗠𝗲𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻: https://www.shannonmarqueta.com/ 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝗺𝗲: shannonmarqueta.coach@gmail.com
  continue reading

50 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage series 3372502
Nội dung được cung cấp bởi Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, Mindset Mentor, Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, and Mindset Mentor. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, Mindset Mentor, Shannon Marqueta | Healthy Habits Coach, Body Confidence Coach, and Mindset Mentor hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗔 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁, 𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝘀 𝘀𝗼 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲. If you’ve been struggling to figure out a health plan that works for you in your busy life, one that allows you to find more internal and external confidence so you can rise up and do your best work in your life, your home, and your relationships - this is the podcast for you. Together we are going to dig into healthy habits, nutrition, and time management so that you can know you’re doing health RIGHT. Hi, I’m Shannon Marqueta, and no one really ever taught me how to eat healthy or manage my time. I didn’t know anything about nutrition, so I found myself eating whatever was easy, which definitely impacted my energy, weight, and focus. 𝗪𝗵𝘆 𝗜’𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗵𝗼𝘀𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘆𝗼𝘂 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝘁𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗲𝘆 𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝘄𝗵𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲. It’s time to partner sustainable health habits, easy recipes, and time management to finally feel better, be more confident, and know you’re doing health RIGHT. 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗵𝗼𝗺𝗲, 𝗔 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗮𝘄𝗮𝗶𝘁𝘀. XO, Shan 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁: www.shannonmarqueta.com 𝟭:𝟭 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴: https://www.shannonmarqueta.com/coaching 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗦𝘁𝘂𝗳𝗳: 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆: https://bit.ly/afreshstartsupport 𝟱-𝗗𝗮𝘆 𝗠𝗲𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻: https://www.shannonmarqueta.com/ 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝗺𝗲: shannonmarqueta.coach@gmail.com
  continue reading

50 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh