Justin Yarbrough talks about form validation and screen readers

 
Chia sẻ
 

Manage episode 353907803 series 3304376
Thông tin tác giả A11y Rules Podcast and Nicolas Steenhout được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Justin says: “Error messages: Make them clear, make them understandable. Don’t write a paragraph if you can write a sentence.” Thanks to Fable for sponsoring the transcript for this episode. Transcript Nic Hi, I’m Nic Steenhout. And you’re listening to the accessibility rules soundbite, a series of short podcasts where disabled people explain their impairments,… Continue Reading Justin Yarbrough talks about form validation and screen readers

74 tập