Getting Out Of The Matrix, Self-improvement Is Masturbation, Stop Massaging Your Ego & False Idols

1:14:19
 
Chia sẻ
 

Manage episode 306894024 series 2884961
Thông tin tác giả Bold Perceptions được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Placeholder Use code bold15 for 15% off on all Doublewood Supplements. We use these supplements, but we are not doctors. Consult your doctor before taking any vitamins / supplement / nootropic/ If you use this link, we get a kickback (helps support the podcast) https://shareasale.com/r.cfm?b=1339502&u=2832547&m=69785&urllink=&afftrack= Song: Can I live ~ Jay Z

215 tập