C.E.P. Cambridge Endurance-sports Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 3267014
Thông tin tác giả Coach BB được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Cambridge Endurance-sports Podcast has now launched! Humour, hard-hitting commentary and interviews with top endurance athletes, coaches and race-organisers ... usually with a Cambridge connection. Endurance sport doesn’t have to be boring and neither do podcasts! Tune in and share. Get in touch via our FB https://www.facebook.com/cambridgeendurancesports/ Twitter @camendurance or at cambridgeendurance@yahoo.com. Enjoy!!

35 tập