Trying SiChuan Food (Pre-Intermediate)

23:45
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535229 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this podcast, our two hosts, Lindi P and Kapa Zhao talk about one of China's most beloved types of cuisine - Sichuan food. Join us on this episode to discover the vocabulary used when speaking about eating in a Sichuan restaurant. How spicy can you go with your spicy food? Vocabulary: 哥们儿 Gēmenr Buddy (Northern Expression) 川菜 Chuāncài Sichuan Food 附近 Fùjìn Nearby 川菜馆 Chuāncài guǎn Sichuan style restaurant 味道 Wèidào Flavor 辣 Là Spicy Dialogue: A:嘿哥们儿,今晚我请你吃川菜。 Hēi gēmenr, jīn wǎn wǒ qǐng nǐ chī chuāncài. Hey, come have some Sichuan food with me tonight. My treat. B:好啊! 在哪儿? Hǎo a! Zài nǎ'er? OK! Where? A:附近新开一家川菜馆。听说味道不错。 Fùjìn xīn kāi yījiā chuāncài guǎn. Tīng shuō wèidào bùcuò. There's a new Sichuan restaurant that's just opened nearby. I've heard the food is good. B:是吗?那得去尝尝,可我不太能吃辣。 Shì ma? Nà déi qù cháng cháng, kě wǒ bù tài néng chī là. Oh yeah? Then we have to go try it, but I can't really do a lot of spicy food. A:也有不辣的菜。 Yěyǒu bù là de cài. They also have non-spicy food. B:好吧。怎么走? Hǎo ba. Zěnme zǒu? Ok. How do we get there? Catch My Drift: A: 嘿,哥们儿!听说昨天你去吃川菜了。 B:是啊。味道很辣,但是非常好吃! A:是在哪儿吃的呀? B:就在我们公司附近的那家川菜馆。 A:那咱们今晚再去吃吧! B:好啊!味道真的很不错。

27 tập