Dungeons & Dragons Lorecast

Chia sẻ
 

Manage series 2881752
Thông tin tác giả Dungeons and Dragons Lorecast and DnD Lorecast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
You love Dungeons and Dragons; the myths, the legends, and the unforgettable characters. Every week, we dive into the lore behind the world's most popular tabletop roleplaying game. We also cover the latest news and releases as well as offer tips and advice on how to min/max and roleplay characters.

126 tập