Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

They Crucified Him, with J. Christopher Edwards: Luke 23:33

12:26
 
Chia sẻ
 

Manage episode 380600136 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In Luke 23:33, Luke writes that “they” crucified Jesus. Who are “they”? Tracking back through the Greek of Luke’s narrative leads us to the Jews, though plainly Jesus was crucified by the Romans on a Roman cross. In light of later church history, this merits reflection. https://www.sfc.edu/academics/faculty-directory/j-christopher-edwards Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sfc.edu%2Facademics%2Ffaculty-directory%2Fj-christopher-edwards&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9b5b65668c20472858ee08dbd1726237%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638334061444445887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0wkVpPBb1XrVUEqm5gDR9hrVFjWIYoV8w%2BicFTLBFB8%3D&reserved=0"> Dr. J. Christopher Edwards is Professor of Religious Studies at St. Francis College (Brooklyn). His publications include: (author) https://www.amazon.com/Crucified-Christian-Invention-Jewish-Executioners/dp/1506490956/ref=sr_1_1?field-isbn=9781506490953&qid=1679625268&refinements=p_66:9781506490953&sr=8-1 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCrucified-Christian-Invention-Jewish-Executioners%2Fdp%2F1506490956%2Fref%3Dsr_1_1%3Ffield-isbn%3D9781506490953%26qid%3D1679625268%26refinements%3Dp_66%3A9781506490953%26sr%3D8-1&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9b5b65668c20472858ee08dbd1726237%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638334061444445887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1%2BVqOB1tHahF6eIC7PBsjhsloIFbu3nQMgb3%2FRUIJXU%3D&reserved=0"> Crucified: The Christian Invention of the Jewish Executioners of Jesus and (editor) https://www.amazon.com/Testament-Apocrypha-Ancient-Literature-Studies/dp/0310099714/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FTestament-Apocrypha-Ancient-Literature-Studies%2Fdp%2F0310099714%2Fref%3Dtmm_hrd_swatch_0%3F_encoding%3DUTF8%26qid%3D%26sr%3D&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9b5b65668c20472858ee08dbd1726237%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638334061444445887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=46hfRxmMw%2FzQlNCel1uBZHdIHaV8h4OmdBqSsoxNfzg%3D&reserved=0"> Early New Testament Apocrypha (9) (Ancient Literature for New Testament Studies).

Learn more about related programs at Wheaton College:

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/3FvylB6

B.A. in Classical Languages: Greek, Hebrew, Latin: https://bit.ly/46Far1X

  continue reading

236 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 380600136 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In Luke 23:33, Luke writes that “they” crucified Jesus. Who are “they”? Tracking back through the Greek of Luke’s narrative leads us to the Jews, though plainly Jesus was crucified by the Romans on a Roman cross. In light of later church history, this merits reflection. https://www.sfc.edu/academics/faculty-directory/j-christopher-edwards Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sfc.edu%2Facademics%2Ffaculty-directory%2Fj-christopher-edwards&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9b5b65668c20472858ee08dbd1726237%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638334061444445887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0wkVpPBb1XrVUEqm5gDR9hrVFjWIYoV8w%2BicFTLBFB8%3D&reserved=0"> Dr. J. Christopher Edwards is Professor of Religious Studies at St. Francis College (Brooklyn). His publications include: (author) https://www.amazon.com/Crucified-Christian-Invention-Jewish-Executioners/dp/1506490956/ref=sr_1_1?field-isbn=9781506490953&qid=1679625268&refinements=p_66:9781506490953&sr=8-1 Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCrucified-Christian-Invention-Jewish-Executioners%2Fdp%2F1506490956%2Fref%3Dsr_1_1%3Ffield-isbn%3D9781506490953%26qid%3D1679625268%26refinements%3Dp_66%3A9781506490953%26sr%3D8-1&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9b5b65668c20472858ee08dbd1726237%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638334061444445887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1%2BVqOB1tHahF6eIC7PBsjhsloIFbu3nQMgb3%2FRUIJXU%3D&reserved=0"> Crucified: The Christian Invention of the Jewish Executioners of Jesus and (editor) https://www.amazon.com/Testament-Apocrypha-Ancient-Literature-Studies/dp/0310099714/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= Click to follow link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FTestament-Apocrypha-Ancient-Literature-Studies%2Fdp%2F0310099714%2Fref%3Dtmm_hrd_swatch_0%3F_encoding%3DUTF8%26qid%3D%26sr%3D&data=05%7C01%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7C9b5b65668c20472858ee08dbd1726237%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638334061444445887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=46hfRxmMw%2FzQlNCel1uBZHdIHaV8h4OmdBqSsoxNfzg%3D&reserved=0"> Early New Testament Apocrypha (9) (Ancient Literature for New Testament Studies).

Learn more about related programs at Wheaton College:

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/3FvylB6

B.A. in Classical Languages: Greek, Hebrew, Latin: https://bit.ly/46Far1X

  continue reading

236 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh