E67: Vegan Warrior Princesses Attack!

1:31:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 230099752 series 2285983
Thông tin tác giả The Livegan Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The very funny and philosophical Nichole and Callie from the Vegan Warrior Princesses Attack podcast join Kevin and Ben to discuss all types of oppression, including the inherent exploitation of capitalism, intersectionality, feminism, and how we can all achieve an oppressive free and vegan world.
http://veganwarriorprincessesattack.com/
News of the Day
Excuse of the Day: My doctor told me I have to eat animal products
The Livegan Podcast Patreon Page
The Livegan Podcast Facebook Page
The Livegan Podcast Instagram Page

82 tập