Critical Care Perspectives in Emergency Medicine

Chia sẻ
 

Manage series 2509533
Thông tin tác giả Critical Care Perspectives in Emergency Medicine được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Critical Care Guys: The Minds Behind Critical Care Perspectives in Emergency Medicine. 4 Docs come together to discuss current trends in Emergency Medicine. Check out this podcast to stay up-to-date on the goings ons.

80 tập