Data Science Happy Hour 87 | 24JUN2022

53:02
 
Chia sẻ
 

Manage episode 332675421 series 2652351
Thông tin tác giả Harpreet Sahota được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Support the show: https://www.buymeacoffee.com/datascienceharp

Watch the video of this episode: https://www.youtube.com/watch?v=KUEpn6uiapM

Don't forget to register for regular office hours by The Artists of Data Science: http://bit.ly/adsoh
Register for Sunday Sessions here: http://bit.ly/comet-ml-oh
Listen to the latest episode: https://player.fireside.fm/v2/eac-KT9/latest?theme=dark

The Artists of Data Science Social links:
Support the show: https://www.buymeacoffee.com/datascienceharp
YouTube: https://www.youtube.com/c/HarpreetSahotaTheArtistsofDataScience
Instagram: https://www.instagram.com/datascienceharp
Facebook https://facebook.com/TheArtistsOfDataScience
Twitter: https://twitter.com/datascienceharp

268 tập