The Serious Games Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 2618472
Thông tin tác giả Julian Kea được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Im #SeriousGamesPodcast geht es um interaktive Methoden und Interventionen für Meetings, Workshops, Trainings und Konferenzen. Je nach Gesprächspartner:in erscheint der Podcast in deutscher oder englischer Sprache. — The #SeriousGamesPodcast is about interactive methods and serious games for meetings, workshops, trainings and conferences. Depending on the discussion partner an episode will be published in German or English language.

20 tập