Unfiltered Coffee Podcast: The Theory, Philosophy, and Science of Specialty Coffee

Chia sẻ
 

Manage series 2803271
Thông tin tác giả Unfiltered Coffee Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Co-hosts Spencer Aidukaitis & Eddy Padilla explore specialty coffee theory, science, philosophy, and the people in the industry that make it happen.

22 tập